Till undermeny Karta Kontakt

Hälso- och sjukvård

Regionens sjukvård i första hand

Vid behov av hälso- och sjukvård ska du i första hand kontakta din vårdcentral.

Vid akut och livshotande skada eller sjukdom ska du alltid ringa 112.

Kommunal hälso- och sjukvård - hemsjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård omfattar personer 17 år och äldre som har ett sammanhängande behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (hemsjukvård) i mer än 14 dagar.

Detta gäller för personer i kommunens särskilda boendeformer för äldre och för personer med funktionsnedsättning, i daglig verksamhet och i dagverksamhet.

I samråd med din ansvarige läkare ger hemsjukvården i Knivsta kommun dig den hemsjukvård som du behöver när du har ett varaktigt behov.

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel är en del av den kommunala hemsjukvården. Kontakt initieras av dig själv, närstående eller annan vårdgivare.

Avgift för kommunal hemsjukvårdsinsats

Knivsta kommun tar från och med 1 januari 2018 en avgift för hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (fysioterapeut).

Kostnaden är 102 kr per besök och högst 300 kr per kalendermånad.

Avgiften faktureras månadsvis i efterskott och ingår i kommunens maxtaxa för hemtjänst. Om du har både hemtjänst och hemsjukvård betalar du som mest 2089 kr (2019 års maxtaxa) per kalendermånad.

 

  • Senast uppdaterad 29 aug 2019