Till undermeny Karta Kontakt

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen eller under lov.

Korttidstillsyn kan beviljas ungdomar över 12 år med funktionsnedsättningar/funktionsvariationer. Om behov finns av tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov, då föräldrar eller annan närstående förvärvsarbetar eller studerar, kan man ansöka om det här stödet.

Ansökan

För att ansöka om korttidstillsyn vänder man sig till kommunens biståndshandläggare.
Tel: 018-34 70 00

  • Senast uppdaterad 14 mar 2019