Till undermeny Karta Kontakt

Daglig verksamhet

SMIA i arbete på Lagga IP. Foto IM Söderberg

Den som omfattas av LSS personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam ålder och saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig har rätt till daglig verksamhet. Personkrets 1 och 2 kan personer med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder tillhöra. Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling och gemenskap. Verksamheten ska utformas med hänsyn till den enskildes förmågor, behov och funktionsnedsättning.

Daglig verksamhet i Knivsta kommun kan delas in i tre inriktningar:

  • Företagsplatser
  • Arbetslinjen
  • Aktiviteter och upplevelser

Kunden har sin sysselsättning i den verksamhet som motsvarar dennes behov och önskemål.

Företagsplatser

Verksamheten har en tydlig arbetsinriktning utifrån metoden Supported Employment . Metoden fokuserar på stöd till personer som befinner sig i ett utanförskap från arbetsmarknaden, oavsett vad detta beror på. Tanken är att de personer som behöver stöd för att finna ett arbete ska få det. Metoden utgår utifrån den enskildes möjligheter och inte begränsningar. Grunden i metodens synsätt är att ”Alla kan lära sig något, bara jag kan komma på hur jag ska lära ut det”.

SMIA

(Stöd människan i arbete)

SMIA är en individuellt utformad verksamhet för kunder som vill och har förutsättningar att arbeta på den externa arbetsmarknaden. Hos SMIA träffar kunden en arbetshandledare som hjälper dig hitta rätt arbetsplats på den externa arbetsmarknaden och som stödjer kunden utifrån dennes behov. SMIA utgår från kundens önskemål, behov och intressen och utformar därefter mål som regelbundet utvärderas och utvecklas. På SMIA kan kunden få prova på flera olika arbeten för att få bättre kunskap om vilket arbete som passar. Det långsiktiga målet är en anställning.

Arbetslinjen

Dessa verksamheter arbetar utifrån metoden Supported Employment (se under rubriken "Företagsplatser").

 

Utegrupp

Utegruppen arbetar med bl. a parkskötsel på en herrgård och ett slott. Utegruppen utför även arbetsuppgifter på uppdrag från verksamheter inom kommunen. Exempel på arbetsuppgifter är internposthantering, förrådsupppackning och skötsel av kaffeautomater.

Aktiviteter och upplevelser

 

Innegrupp

Sysselsättningen i daglig verksamhets lokal anpassas efter kundernas behov, önskemål och förmåga i hög grad. Verksamhetens huvudinriktning är aktiviteter och upplevelser. Exempel på aktiviteter är bad, utevistelse, data, sinnesstimulering i något av verksamhetens sinnesrum, taktil beröring, musikupplevelser. Verksamheten kan även för den som önskar erjuda arbetsuppgifter som t ex internposthandering. Daglig verksamhets lokaler är handikappanpassade med taklyft i flera av lokalens rum.

Ansöka om insatsen

För att ansöka om Daglig verksamhet vänder man sig till
kommunens biståndshandläggare, telefon: 018-34 70 00.

Kontakt och mer information

Enhetschef för daglig verksamhet: Åsa Crafoord
Tel: 018-34 70 00
E-postadress: asa.crafoord@knivsta.se

  • Senast uppdaterad 14 mar 2019