Till undermeny Karta Kontakt

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har ett varaktigt rörelsehinder och betydande svårigheter att förflytta dig med hjälpmedel till och från ett fordon samt är folkbokförd i Knivsta kommun kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Syftet är att du ska kunna parkera närmare ditt besöksmål, arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl.

Ett parkeringstillstånd gäller i högst fem år. Sedan måste du göra en ny ansökan, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt. Den nya prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.

I Knivsta kommun är parkering med parkeringstillstånd för rörelsehindrad avgiftsfri. Det kan variera mellan kommuner. Det och hur ditt tillstånd i övrigt gäller måste du kontrollera med den stad eller det land du tänker besöka.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

 

 

Regler för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har betydande svårigheter att förflytta dig med hjälpmedel till och från ett fordon, kan beviljas tillstånd. Syftet med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad är hjälpa de som har störst problem att självständigt förflytta sig i sin vardag. För att förmånen med parkeringstillståndet ska kunna nyttjas för de som har det svårast är det viktigt att utfärdandet sker restriktivt.

Villkor för utfärdande av tillstånd

 • En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats kan beviljas tillstånd.
 • För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara om passageraren är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet.
 • I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • En person med psykiska problem, t ex fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förflyttningsförmågan. Intyg skall utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.
 • Även i vissa andra fall kan specialistutlåtande eller gångtest krävas.

 Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas (i detta sammanhang avser rörelsehinder alltid förflyttningsförmågan).

 • Rörelsehinder av kortvarigt slag.
 • En blind person som inte har något rörelsehinder.
 • Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon.
 • Svårigheter att bära.
 • Mag- och tarmproblem, t ex tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.

Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

När du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade kommer Knivsta kommuns bygg- och miljönämnd att behandla dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Behandlingen av personuppgifter i våra administrativa system kan du normalt inte invända mot. Du har däremot bland annat rätt att få utdrag från registren och att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan vända dig till handläggaren för ditt ärende eller kommunens dataskyddsombud (dataskyddsombud@knivsta.se).

Läs mer om dina rättigheter på vår hemsida: knivsta.se/dataskydd

 

Kontakt och mer information:

 

Kontaktcenter Knivsta
Tel: 018-34 70 00
E-post: knivsta@knivsta.se

 • Senast uppdaterad 31 okt 2018