Till undermeny Karta Kontakt

Riksfärdtjänst

Den kommunala färdtjänsten gäller bara för Knivsta och Uppsala kommun. Du måste ansöka om riksfärdtjänst om du vill åka utanför kommungränserna.

Du har rätt till tjänsten om ditt funktionshinder medför att du inte kan resa med allmänna kommunikationer.

Ansökan

Ansökan måste göras till färdtjänsthandläggare minst 14 dagar före planerad avfärd. 
Telefon: 018-34 70 00. 

 

 

  • Senast uppdaterad 26 sep 2018