Till undermeny Karta Kontakt

Separation och skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge.

Skilsmässa
Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör. På domstolens hemsida kan du läsa om hur du ska gå tillväga. Knivsta kommun tillhör Uppsala Tingsrätt.

Samarbetssamtal
Föräldrar som vid skilsmässa eller separation inte kommer överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge kan vända sig till Enheten för Råd och Stöd för att boka tid för samarbetssamtal. Samarbetssamtalen syftar till att stötta föräldrarna att samråda kring barnen och gemensamt fatta nödvändiga beslut utifrån barnens behov. Initiativet kan komma från föräldrarna själva eller från tingsrätten.

Samarbetssamtalen är frivilliga och kostnadsfria. De omfattas av de sekretessbestämmelser som gäller socialtjänsten i övrigt.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge
Föräldrar som är överens och vill upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge kan vända sig till socialtjänsten. Om uppgörelsen bedöms vara bra för barnet godkänns avtalet. Ett godkänt avtal är juridiskt bindande och får samma verkan som en dom. 

Vårdnads-, boende- och umgängesutredning 
Enheten för utredning, barn och unga på socialtjänstkontoret utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge, på uppdrag av tingsrätten. Utredningen ska belysa barnets behov och ger ofta förslag på hur de bäst kan tillgodoses.

Om barnets vårdnadshavare dör ska domstolen anförtro vårdnaden åt den andre föräldern eller åt särskilt förordnade vårdnadshavare. Enheten för utredning barn och unga på socialtjänstkontoret ska utreda och yttra sig i frågan.

 

Kontaktuppgifter

Socialtjänstkontoret
Ängbyvägen 10, Knivsta
tel 018-34 70 00 vardagar mellan kl 8.00-16.00.

Enheten för Råd och Stöd
Förrådsvägen 23, Knivsta
Tel 018-34 70 00

 

  • Senast uppdaterad 8 nov 2017