Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta familjecentral

Visa karta
Adress: Kapellvägen 4, 741 30 Knivsta

Knivsta familjecentral - en mötesplats för blivande föräldrar och barnfamiljer

Knivstas familjecentral erbjuder det mesta som familjer behöver. Du har tillgång till barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola, Svenska kyrkan, rådgivning och stöd från socialtjänsten samt andra vuxna och barn. Det är frivilligt, gratis och öppet för alla familjer att söka sig till de olika enheterna som utgör Knivsta familjecentral.

Familjecentralen är en mötesplats för vuxna med barn 0-6 år samt för blivande föräldrar. Vi finns till för att främja barnets hälsa, utveckling och trygghet. Erbjuda medicinskt, psykologiskt och socialt stöd samt någon att prata med om familjeliv och föräldrarollen. Här arbetar fler olika yrkeskategorier tillsammans för dig och ditt barns bästa: barnmorska, barnhälsovårdssjuksköterska, förskollärare, diakon, socionom/familjebehandlare. Även läkare och psykolog finns att tillgå och andra yrkeskategorier. Det går bra att fråga om det mesta, vi finns till som stöd för er. Grundtanken med familjecentraler är att bättre utnyttja samhällets resurser för att ge fler barn en god start i livet.

Grunden i Knivsta familjecentral

Barnmorskemottagning (Kvinnohälsovård, Mödrahälsovård).

Här kan du träffa barnmorskan under hela graviditeten, bli erbjuden hälsosamtal och delta i föräldragrupp. När ditt barn är fött går du hit för efterkontroll och kan också få råd om preventivmedel.

Barnhälsovård.

Här erbjuds olika hälsobesök, ibland i hemmet, fram tills barnet börjar skolan. Vid besök följer vi barnets utveckling, ger vaccinationer och samtalar om barnets hälsa. Föräldrastöd erbjuds både individuellt och i grupp.

Social rådgivning och stöd.

Socialtjänstens socionomer/familjebehandlare kan hjälpa er med med frågor och funderingar i er familjesituation eller kring att vara förälder. Här kan du också få hjälp med att kontakta olika myndigheter eller få annan samhällsinformation.  

Svenska kyrkan.

Diakon erbjuder samtal kring liv och familjesituation. Enskilda och parsamtal erbjuds efter överenskommelse.

Öppen förskola.

Den öppna förskolan, Fröhuset, är Knivsta familjecentrals hjärta och centrum. Hit kan ni komma för att leka, lära, få stöd i föräldraskapet och lära känna andra familjer i området. Här arbetar förskollärare och socionom som kan hjälpa er med frågor och funderingar kring barn, att vara förälder, livs -och familjesituation. Vi erbjuder också samtal individuellt och i grupp enligt överenskommelse.

Föräldrastödsprogram 

Utöver att du under och efter graviditet (under barnets första levnadsår) erbjuds att delta i föräldragrupp, så erbjuder socialtjänsten föräldraskapsstödsprogrammet COPE för alla föräldrar med barn 3-12 år samt COPE-tonår för alla föräldrar med barn 13-19 år. Information och anmälan till COPE hittar du i högerspalten. Familjecentralen informerar och hjälper dig gärna gällande frågor rörande COPE.

Familjecentralen erbjuder även trygghetscirkeln, circel of security (COS) i samarbete med Uppsala stadsmission. Familjecentralen informerar och hjälper dig gärna gällande frågor rörande COS.

Vidare så erbjuder vi HLR och spädbarnsmassage nån gång per år.  Familjecentralen informerar och hjälper dig gärna gällande frågor rörande HLR och Spädbarnsmassage.

  • Senast uppdaterad 14 okt 2019