Till undermeny Karta Kontakt

Familjebehandling

Alla hamnar någon gång i livet i situationer då vi behöver någon utomstående att prata med. Det kan vara stora eller små problem som är svåra att hantera på egen hand. Socialtjänstens Råd och stödenhet arbetar med individuella samtal, föräldrasamtal och familjesamtal.

Våra metoder:

- Traditionell familjebehandling och föräldrastöd.

- FFT, Funktionell familjeterapi. För familjer med barn/ungdomar i åldern 11-18 där det finns relations- och kommunikationssvårigheter och riskbeteende.

- COPE föräldrautbildning för föräldrar med barn i åldern 3-12.

- Samtal vid missbruk och beroende.

- HAP, haschavvänjningsprogram.

- CRA, Community Reinforcement Approach, en manualbaserad metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika.

- Samarbetssamtal. För föräldrar som behöver stöd i att samråda och fatta gemensamma beslut kring barnen vad gäller t ex vårdnad, boende och umgänge.

 

Mer information:

Förrådsvägen 23, 741 30 Knivsta
Tel 018-34 70 00 vardagar mellan kl 8.00 och 16.00

  • Senast uppdaterad 2 maj 2019