Till undermeny Karta Kontakt

Stöd till familjen

Visa karta
Adress: Förrådsvägen 23, Knivsta
Telefon: 018-34 70 00 (vxl)

Enheten för Råd och Stöd

Alla hamnar någon gång i livet i situationer när vi behöver någon utomstående att prata med. Ju tidigare du söker hjälp desto lättare kan det vara att lösa ditt problem. 

Enheten för Råd och Stöd ger stöd och hjälp till barn, ungdomar och vuxna, enskilt eller hela familjer.

Personalen har lång erfarenhet av behandlingsarbete och har olika yrkesbakgrund.

Du kan själv ta kontakt med Enheten för Råd och Stöd, eller hänvisas hit via till exempel skolan. Du kan ha kontakt med Enheten för Råd och Stöd utan att det registreras hos socialtjänsten.

Verksamheten är till för

  • dig som är orolig för ett barn, en kamrat eller en anhörig och vill få information och stöd
  • dig som har det svårt hemma exempelvis för att det ofta blir konflikter och bråk
  • dig som har separerade föräldrar
  • dig som är förälder och har svårt att få samarbetet med den andre föräldern att fungera på bästa sätt
  • dig som vill sluta dricka eller droga men inte lyckas och vill ha en förändring
  • dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik
  • dig som förälder som upplever att föräldraskapet har blivit bekymmersamt
  • dig som är ung vuxen och tänker att stödsamtal skulle vara dig till hjälp 

Kontakt

Förrådsvägen 23, 741 30 Knivsta

Tel 018-34 70 00 vardagar mellan kl 8.00 och 16.00. 
 

  • Senast uppdaterad 5 sep 2018