Till undermeny Karta Kontakt

Misstanke om barn som far illa

Visa karta
Adress: Ängbyvägen 10 , Knivsta. Postadress: Socialtjänstkontoret, Knivsta Kommun, 741 75 Knivsta
Telefon: 018-34 70 00 (vxl)

Känner du oro för att ett barn eller en ungdom far illa? Våga reagera! Du kan först ringa och rådfråga socialtjänstkontoret om du är osäker. Det kan du göra utan att nämna några namn.

Om du i ditt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar som far illa är du enligt lag skyldig att göra en orosanmälan enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) till socialtjänsten. Det kallas för anmälningsplikt.

Kontakta socialjouren om du behöver akut hjälp av socialtjänsten under kvällar, nätter och under helger. Socialjouren nås på 018-15 00 00. Vid akuta situationer, ring alltid 112.

Socialtjänstkontoret

Besöksadress: Ängbyvägen 10, 741 30 Knivsta
Postadress: Socialtjänstkontoret, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta

Telefon:         018-34 70 00
Telefontid:     måndag - torsdag: kl. 8:30 - 12:00, 13:00 - 16:00
                      fredag: kl. 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00.               

Fax:               018-34 39 70

  • Senast uppdaterad 27 sep 2018