Till undermeny Karta Kontakt

Kontaktfamilj, kontaktperson, familjehem

Barn behöver engagerade vuxna med tid och tålamod, vuxna som lever under stabila förhållanden. Vissa barn behöver mer stöd än vad deras föräldrar kan ge och då behöver samhället - alla vi andra - hjälpa till.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot barn eller ungdomar som av olika anledningar behöver stöd. Barnet är oftast i sin kontaktfamilj en eller två helger i månaden. Behovet av kontaktfamiljer är stort. Barnen har olika bakgrund och intressen och är i olika åldrar. Oftast är de mellan tre och tio år när de beviljas kontaktfamilj.

Kontaktperson

En kontaktperson är ett stöd för barn eller ungdomar som av olika anledningar behöver stöd. En kontaktperson är någon som regelbundet träffar och stöttar en ung person som behöver nya sociala kontakter, meningsfulla fritidsaktiviteter eller stöd och stimulans i sin utveckling. Barnet eller ungdomen och kontaktpersonen träffas i regel några timmar i veckan.

Familjehem

Barn kan behöva ett familjehem av olika skäl. Det handlar ofta om att barnets ursprungsfamilj hamnat i en situation som gör att barnet inte längre kan bo hemma. Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn i sitt hem på heltid. Uppdragets längd kan variera från en kortare period till hela barnets uppväxt. Som familjehem utgör man barnets hem vilket innebär att man har omsorgsansvaret för barnet i vardagen. Familjehemmet delar ansvaret för barnet med barnets föräldrar/god man/särskilt förordnade vårdnadshavare och socialtjänsten. Uppdraget innefattar kontakt och samarbete med barnets föräldrar och nätverk. Socialtjänsten ansvar för att följa upp barnets situation och kommer besöka barnet och familjehemmet regelbundet.

Ekonomisk ersättning

Ett uppdrag som kontaktfamilj, kontaktperson och familjehem är inte en anställning utan arvoderat uppdrag. Ett avtal upprättas mellan uppdragstagaren och socialtjänsten, vilket reglerar ersättning och uppdragets omfattning. Som uppdragstagare utgår ersättning i två former; arvode och omkostnadsersättning. Ersättningsnivåerna utgår från Svenska Kommuner och Landstings riktlinjer (SKL).

Mer information

Vill du veta mer om att bli kontaktfamilj, kontaktperson eller familjehem? Fyll i formuläret som finns i länken till höger eller ring socialtjänstkontoret, se kontaktuppgifter nedan.

Socialtjänstkontoret
Ängbyvägen 10, Knivsta
Tel: 018-34 70 00, vardagar mellan kl 8.30 och 16.00.


 

  • Senast uppdaterad 7 nov 2019