Till undermeny Karta Kontakt

God man, förvaltare och överförmyndare

Överförmyndarförvaltningen - en tillsynsmyndighet

Överförmyndarförvaltningen ligger i Uppsala och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.  Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser.

Gemensam överförmyndarnämnd

Kommunerna Östhammar, Tierp, Knivsta, Heby, Älvkarleby och Uppsala har bildat en gemensam överförmyndarnämnd. Alla ärenden handläggs på överförmyndarförvaltningen som ligger i Uppsala.
Tfn 018-727 24 60

Här hittar du också blanketter för ansökan/anmälan om behov av god man eller förvaltare samt blanketter för ansökan om överförmyndarnämndens samtycke m.m. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Överförmyndarförvaltningen.

Huvudman

Huvudman är den som av tingsrätten bedömts ha rätt till god man eller behöva ha förvaltare.

God man

God man är en person som tingsrätten har utsett till att ta hand om en annan persons rättsliga och/eller ekonomiska intressen på grund av exempelvis sjukdom.

Förvaltare

Förvaltare är en person som tingsrätten har utsett för den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan vårda sig själv eller sin egendom. En läkare gör bedömningen och personen förlorar helt eller delvis ansvaret över sin ekonomi

Boka tid hos överformyndarförvaltningen

 
 

För att bättre kunna möta dina frågor ber vi dig boka besök. 

Kontakt

Överförmyndarförvaltningen,

Uppsala kommun, tfn 018-727 24 60

 

  • Senast uppdaterad 4 sep 2018