Till undermeny Karta Kontakt

Ansök om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat bidrag som kan sökas av den som inte har tillräckliga inkomster för att försörja sig eller sin familj.

I första hand ska behovet tillgodoses genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem såsom a-kassa, sjukersättning, pension, barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag och så vidare.

Rätt till bistånd

Den som har tillgångar i form av aktier, arv, kapitalvaror eller liknande ska använda dem i första hand innan rätt till ekonomiskt bistånd föreligger. Innehav av egendom, mark eller fastighet kan också påverka rätten till bistånd.

Det är mening att det ekonomiska biståndet ska vara ett tillfälligt stöd för att hjälpa den sökande att återfå egen försörjning.

Information och kontakt

Om du har frågor om ekonomiskt bistånd, ring 018-34 70 00, och fråga efter Vuxenenheten.

Mer information finner du också till höger i Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.

Så här gör du för att ansöka

Använd vår e-tjänst för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Länken hittar du till höger på sidan.

OBSERVERA - är det nybesök - det vill säga första gången du ansöker måste du också ringa till Vuxenenheten inom två arbetsdagar, annars gäller inte din ansökan.

  • Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag från kl. 09.00 till 10.00 och tisdag kl. 13.00 till 14.00.
  • Telefon: 018-34 70 00.

Följ ditt ärende via vår e-tjänst

När du sökt försörjningsstöd kan du i vår nya e-tjänst se hur det går med ditt ärende, utan att behöva ringa eller besöka oss.

I e-tjänsten kan du se:

  • när din ansökan kom in och när den behandlas
  • om någon handling saknas
  • vad beslutet blev och varför
  • när du får pengar och hur mycket
  • vem som är din handläggare.

Du behöver ha en e-legitimation för att kunna logga in på tjänsten. Om du inte har någon e-legitimation kan du få det via din bank. 

E-tjänsten når du dygnet runt från din smartphone, surfplatta eller dator.


  • Senast uppdaterad 10 jul 2019