Till undermeny Karta Kontakt

Hemtjänst

Hemtjänst kan betyda hjälp med omvårdnad och/eller service.
Med omvårdnad menas hjälp med till exempel på- och avklädning och hygien. Med service menas hjälp med städ, tvätt, bäddning, matdistribution, lättare matlagning, inköp, ärenden, aktiviteter, promenader och social samvaro.

Behöver du hemtjänst ska du vända dig till kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör en bedömning av dina behov och fattar ett beslut om bistånd till hemtjänst och hur många timmar den ska omfatta.

Kundval

I Knivsta kommun kan den som fått beslut om hemtjänst själv välja vem som ska utföra tjänsten. Alla godkända leverantörer finns presenterade på denna webbplats. Oavsett vilken leverantör du väljer så betalar du för hemtjänst enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Det är den utförda tiden som ligger till grund för din avgift.

Så här gör du för att välja leverantör

  • När du fått ett beslut från biståndshandläggaren i Knivsta kommun vänder du dig till den leverantör som du vill ska utföra tjänsten.
  • Tillsammans med leverantören gör ni en genomförandeplan för hur och när tjänsterna ska utföras.
  • Planen skriver ni båda under och skickar till kommunens biståndshandläggare.

Valet är frivilligt

Valet är frivilligt men för den som inte gör något aktivt val av hemtjänstutförare tilldelas Knivsta Kommuns hemtjänst.

Hjälp att välja

Den som av olika skäl inte kan välja själv kan ta hjälp av en anhörig eller närstående, god man eller någon annan laglig företrädare.

Att välja om

Om du vill välja en ny leverantör kan du göra det. Valet görs då på samma sätt som när du gjorde första valet. Senast två veckor innan den nya leverantören börjar måste du meddela din nuvarande leverantör och biståndshandläggaren i Knivsta kommun att du tänker byta.

Om du inte är nöjd

Leverantören måste tala om vem du ska vända dig till om du inte är nöjd. Synpunkter och klagomål kan lämnas skriftligt eller muntligt. Om du inte tycker att det blir någon förändring kan du kontakta kommunens biståndshandläggare.

  • Senast uppdaterad 26 jun 2019