Till undermeny Karta Kontakt

Särskilda boenden

Våra särskilda boenden för äldre består av omvårdnadsboende, demensboende och korttidsboende. De särskilda boendena för äldre har regelbunden läkartillsyn, enligt överenskommelse med Uppsala läns landsting. Varje särskilt boende har dessutom tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Hälso- och sjukvård samt rehabilitering är en integrerad del i det vardagliga arbetet vid de särskilda boendena.

Ansökan

För att ansöka om särskilt boende vänder man sig till biståndshandläggaren i Knivsta kommun.
Tel 018-34 70 00

 

  • Senast uppdaterad 26 jun 2019