Till undermeny Karta Kontakt

Äldre

Äldreomsorgen i Knivsta kommun ska präglas av respekt för den personliga integriteten, ett gott bemötande och lyhördhet för den äldres individuella behov och önskemål.

Nyckelord är

  • helhetssyn, valfrihet och frivillighet
  • habiliterande och rehabiliterande arbetssätt
  • förebyggande
  • tillgänglighet och professionell handläggning

Ansökan om hjälp och stöd

Vid behov av äldreomsorg kontaktas kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder, bedömer och beslutar om olika stödinsatser utifrån gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer.
Tel: 018-34 70 00

  • Senast uppdaterad 29 apr 2019