Till undermeny Karta Kontakt

Verksamhetslokaler, Skola, förskola

För att skydda människors hälsa ställs krav på vissa sorters lokaler och verksamheter. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller för

 • förskola
 • fritidshem
 • fritidsverksamhet
 • skola

Anmälan ska göras till Knivsta kommun, bygg- och miljönämnden, minst sex veckor innan lokalen tas i bruk. Om generalläkaren utövar tillsyn över verksamheten ska anmälan göras till denne.

Blankett och mer information finns via länkar i högerspalten.

Lokal anmälan bör göras för byggnader och anläggningar som inte är anmälningspliktiga

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska kommunen även ägna särskild uppmärksamhet åt några andra typer av byggnader. För att underlätta detta arbete ber vi dig att anmäla till kommunen om du har/driver någon eller några av dessa typer av byggnader, lokaler och/eller anläggningar:

 • byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen.
 • lokaler för undervisning (annan undervisning än skola), vård eller annat omhändertagande.
 • samlingslokaler där många människor brukar samlas.
 • hotell, pensionat och liknande lokaler.
 • idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor.
 • lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, (om ej skärande och stickande).
 • lokaler för förvaring av djur.

 Blankett och mer information finns via länkar i högerspalten.

 

 • Senast uppdaterad 11 jun 2019