Till undermeny Karta Kontakt

Ventilationskontroll, OVK

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av ventilationssystem i byggnader. Kontrollen har kommit till på grund av att brister i husens ventilationssystem kan vara orsak till sjuka hus. En viktig åtgärd för att komma till rätta med problemet är att förbättra ventilationen.

Oavsett vem som använder byggnaden är det alltid ägaren till en byggnad som har skyldighet att se till att ventilationen fungerar. Ägaren till huset är skyldig att med hjälp av en behörig kontrollant kontrollera att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande. Boverket har en förteckning över riksbehöriga besiktningsmän.

Miljöinspektörer från Bygg & Miljö bevakar att besiktningar blir utförda och att brister blir åtgärdade. Obligatorisk ventilationskontroll ska utföras vid nybyggnad, större ombyggnader och därefter med regelbundna intervaller.

Kontrollen ska utföras innan ett ventilationssystem används. Protokollet från besiktningen ska skickas till

Knivsta kommun
Bygg & Miljö
741 75 Knivsta.

 

  • Senast uppdaterad 19 jun 2013