Till undermeny Karta Kontakt

Miljöfarlig verksamhet

Verksamheter eller åtgärder som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten, eller annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön, kräver i många fall tillstånd eller särskild anmälan innan den får påbörjas eller förändras.

  • A-verksamheter söker tillstånd hos miljödomstolen
  • B-verksamheter söker tillstånd hos länsstyrelsen
  • C-verksamheter gör en anmälan till Knivsta kommun, Bygg & Miljö

Exempel på anmälningspliktiga C-verksamheter är bensinstationer, avfallsanläggningar, mekaniska verkstäder, bilskrotar, fordonstvättar, livsmedelstillverkare, kemtvättar med mera. A- och B-verksamheter rör större industriell verksamhet.

Vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga framgår av bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

  • Senast uppdaterad 15 mar 2016