Till undermeny Karta Kontakt

Förvärvstillstånd

Den som har förvärvat en fastighet genom köp, byte eller gåva i ett glesbygdsområde behöver i många fall ett förvärvstillstånd som söks hos länsstyrelsen.

Detta gäller för juridiska personer

  • Förvärvstillstånd krävs alltid i glesbygd.
  • Utanför glesbygd krävs tillstånd om en juridisk person köper av en enskild person.

Detta gäller för enskilda personer

  • Förvärvstillstånd krävs inte utanför glesbygd.
  • Inom glesbygd behövs tillstånd om det inte är släktförvärv eller om du varit bosatt i ett glesbygdsområde i kommunen i minst ett år.

 

  • Senast uppdaterad 19 jun 2013