Till undermeny Karta Kontakt

Cisterner, besiktning

Cisterner ska regelbundet besiktigas. Alla besiktningar ska utföras av ackredtiterat företag. Lista på ackrediterade företag fås genom att ta kontakt med Swedac.

Cistern med brandfarlig vara

Cisterner för dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja, även farmartankar och villatankar, måste besiktigas med visst intervall.

Cistern i mark, utomhus ovan mark

Cistern med korrosionsskydd (k-cistern) ska besiktigas vart tolfte år och cistern utan korrosionsskydd (s-cistern) vart sjätte år. Ligger cisternen inom vattenskyddsområde halveras intervallet.

Besiktning av inomhuscistern

Oljetankar som står inomhus och rymmer 1-10 kubikmeter olja ska vara besiktigad. Besiktning ska ske vart tolfte eller vart sjätte år, beroende på om den är korrosionsskyddad eller inte.

Kopia av besiktningsintyget/protokollet ska skickas till
Knivsta kommun
Bygg & Miljö
741 75 Knivsta

Avgift för hanteringen sker enligt taxa.

 

  • Senast uppdaterad 19 jun 2013