Till undermeny Karta Kontakt

Brandfarliga och explosiva varor

Brandkåren Attunda hanterar kommunens uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillsyn av anläggning som hanterar brandfarlig vara likväl tillstånd för hantering av brandfarliga varor är några av Brandkåren Attundas huvuduppgifter inom det olycksförebyggande arbetet.

Läs mer om vad som gäller för brandfarliga varor på Brandkåren Attundas webbplats (länk till höger).

Hantering och försäljning av pyrotekniska artiklar

Följande gäller vid ansökan om tillstånd för hantering av sprängämnen eller försäljning av pyrotekniska artiklar: 

Ansökan lämnas till Brandkåren Attunda
Mer information om detaljer som ansökningsblanketter, avgifter med mera kommer finns Brandkåren Attundas hemsida.

Mer information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en förteckning över de vanligaste brandfarliga gaserna och vätskorna. Besök myndighetens webbplats via länken till höger på sidan.

  • Senast uppdaterad 5 nov 2014