Till undermeny Karta Kontakt

Export och internationella affärer

Business Sweden

Business Sweden erbjuder flera tjänster som riktar sig till småföretagare med exportambitioner.
Här hittar du bland annat personliga exportrådgivare (gratis), tips om samverkansgrupper inom olika branscher, adresser till Exportrådets utlandskontor i 60 länder och mycket annat.
Business Sweden kan exempelvis hjälpa till att bygga upp gemensamma exportkontor utomlands för företag inom samma bransch.

Stockholm/Uppsala handelskammare

Stockholm-Uppsala Handelskammare är en partipolitisk obunden medlemsorganisation med drygt 2000 medlemsföretag i Stockholm och Uppsala län. Medlemmarna är företag i alla storlekar, från alla branscher i länen. Stockholm-Uppsala Handelskammare arbetar för att skapa goda förutsättningar för att företag ska kunna driva sin verksamhet. Det sker genom näringspolitiskt arbete, genom att ordna mötesplatser för företag och genom service till medlemmarna.  

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network är ett omfattande nätverk med stor samlad erfarenhet och kompetens om små och medelstora företags utmaningar.
Här kan man få stöd att göra affärer av forskningsresultat och innovationer eller att skriva avtal kring patent och know-how. Du får hjälp att hitta distributörer och återförsäljare, att söka patent och leta finansiering för en expansion. En affärscoach finns med hela tiden från partnersökning, urval och första kontakt till påskrivet och löpande avtal

Exportkreditnämnden

Främjar svensk export genom att utfärda garantier

Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap med 53 kommuner som arbetar tillsammans för att utveckla Stockholmsregionen och samlar regionen under det gemensamma varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen.

  • Senast uppdaterad 14 feb 2017