Till undermeny Karta Kontakt

Energirådgivning för företag

Solcellsladdning

De kommunala Energi- och Klimatrådgivarna i Uppsala län (EKRUL) arbetar för att länets företag skall vara så energieffektiva och konkurrensmässiga som möjligt. 

Genom ett EU-finansierat projekt ihop med Energimyndigheten erbjuder EKRUL företag i Uppsala län en kostnadsfri energigenomgång och upp till 16 kostnadsfria energirådgivningstimmar. Projektet riktar sig till små och medelstora företag med en årlig energianvändning under 300 MWh (300 000 kWh), inklusive bränsle till fordon. Tidigare erfarenheter visar att många företag med små medel kan nå en effektivisering på 10- 30% och sänka sina energikostnader.

Hur går det till?

En energicoach besöker företaget och gör en energigenomgång av företagets energianvändning och ger individuell coachning. Ni får förslag på åtgärder som minskar energianvändningen med fokus på åtgärder utan stora investeringar. Deltagande företag åtar sig inga förpliktelser att genomföra förslagen.

Kontakt

Klimat- och energirådgivarna når du energiradgivning@uppsala.se eller på telefon 018-727 47 24

  • Senast uppdaterad 8 maj 2018