Till undermeny Karta Kontakt

Nätverk

Knivsta företagarförening KFF

Knivsta Företagarförening KFF–är en opolitisk och ideell förening med ca 140 aktiva medlemsföretag i alla branscher. Det är ett viktigt nätverk för kontakter och information.

Knifsam - Knivstaföretagare i samverkan.

En grupp företagare med koppling till Knivsta som valt att samarbeta i ett nätverk. 

Vilja Knivsta

Vilja Knivsta är ett nätverk för kvinnliga företagare i Knivsta. Det grundades 2009 med ambitionen att göra Knivsta till en kommun att både bo och arbeta i. Målsättningen är dessutom att utveckla Sveriges bästa företagsklimat för kvinnor.

  • ge företag som drivs av kvinnor en starkare ställning genom att involvera dem i kommunens näringslivssamarbete
  • ge företagande kvinnor och deras branscher större delaktighet och inflytande i kommunens näringslivsarbete
  • synliggöra och sprida kunskap om kvinnliga företagares betydelse för kommunens näringslivsutveckling

 

  • Senast uppdaterad 14 feb 2017