Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 14 november 2019, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)

Dagordning

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordning samt cirkulerande av delegationsbeslut

Informationsärenden

4. Utbildningspass - Vuxenenheten inklusive ekonomiskt stöd

5. Aktuellt från förvaltningen

a) Uppdrag Estrids gård
b) Pwc-rapporten samt kommande organisationsändringar
c) Heltid som norm
d) Färdtjänstupphandling
e) IVO:s tillsyn av stödboendet

6. Bogemenskap och närvård

7. Dialog – budget 2020

 

Beslutsärenden

8. Ekonomisk uppföljning per oktober för socialnämnden 2019

SN-2019/4

Tjänsteskrivelse 2019-11-11

9. Internkontrollplan för socialnämnden 2019 – Att den ekonomiska uppföljningens verktyg inom socialnämndens verksamheter är användarvänliga för samtliga användare och skapar träffsäkra prognoser och tydliga processer för åtgärder

SN- 2019/310

Tjänsteskrivelse 2019-10-25
Rapport 2019-10-25

10. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 2019

SN-2019/295

Tjänsteskrivelse 2019-10-11
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 2019, 2019-10-11

11. Uppföljning av rättssäkerhet för barn och unga i behov av stöd

SN-2019/270

Tjänsteskrivelse 2019-10-30
Rapport 2019-10-30

12. Beslut om ersättning för möten med styrgruppen för kunskapsstyrning

13. Anmälan av delegationsbeslut

 Utsända handlingar:

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2019-09-26-2019-11-06.

Övriga delegationsbeslut cirkulerar under sammanträdet.

  • Senast uppdaterad 13 nov 2019