Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 14 mars 2019, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordning samt cirkulerande av delegationsbeslut

Informationsärenden

4. Information om förändringsarbete

 

Muntlig information.

5. Årsredovisning från föreningen 18plus i Knivsta

SN-2018/208

Årsredovisning 2018

6. Vård och omsorgs handlingsplan för 2019

 

Muntlig information.

Beslutsärenden

7. Beslut om att genomföra upphandling av ramavtal för köp av enstaka platser i särskilt boende

SN-2019/54

Tjänsteskrivelse 2019-02-18

8. Ekonomisk uppföljning per februari månad för socialnämnden

SN-2019/4

Handlingar kommer senare.

9. Tillfällig delegation på beslut enligt 4 kap § 1 SoL

SN-2019/47

Tjänsteskrivelse 2019-02-14

10. Utbildning – avvikelsehantering, Lex Sarah- och Lex Maria-anmälningar

Muntlig information.

11. Redovisning Lex Sarah-rapporter 2018

SN-2019/63

Tjänsteskrivelse 2019-02-25
Sammanställning Lex Sarah-rapporter 2018

12. Redovisning Lex Maria-rapporter 2018

SN-2019/72

Tjänsteskrivelse 2019-02-28
Sammanställning Lex Maria-rapporter 2018

13. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg i Knivsta kommun för 2018

SN-2019/66

Tjänsteskrivelse 2019-02-27
Redovisning av avvikelser inom vård och omsorg i Knivsta kommun för 2018

14. Patientsäkerhetsberättelse för år 2018

SN-2019/67

Tjänsteskrivelse 2019-02-28
Patientsäkerhetsberättelse 2018

15. Kvalitetsredovisning av sociala avvikelser för 2018 inom vård och omsorg Knivsta kommun

SN-2019/50

Tjänsteskrivelse 2019-02-28
Kvalitetsredovisning av sociala avvikelser 2018 inom vård och omsorg Knivsta kommun

16. Revisionsrapport – granskning av Knivsta kommuns arbete med integration

SN-2019/36

Tjänsteskrivelse 2019-02-18
Förslag till yttrande

17. Ansökan om kommunbidrag från Bris region Mitt för år 2019

SN-2019/48

Tjänsteskrivelse 2019-02-21
Ansökningsbrev Bris
Bris årsberättelse 2017

18. Val av representant till Uppsala läns barnavårdsförbund

SN-2019/59

19. Anmälan av delegationsbeslut

  • Senast uppdaterad 27 mar 2019