Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 14 februari 2019, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordning samt cirkulerande av delegationsbeslut


Informationsärenden

4. Information om sekretessbestämmelser

Muntlig information.

Beslutsärenden

5. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden för 2018

SN-2019/7
Tjänsteskrivelse 2019-01-30
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018

6. Verksamhetsplan för socialnämnden för 2019

SN-2018/6

Tjänsteskrivelse 2019-01-23 Verksamhetsplan 2019

7. Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet 2018 för socialnämndens verksamheter

SN-2019/10

Tjänsteskrivelse 2019-01-10
Bilaga – uppföljning av internkontroll för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2018

8. Revidering av individutskottets arbetsordning

SN-2019/26

Tjänsteskrivelse 2019-01-28
Förslag till reviderad arbetsordning för individutskottet 2018-01-28

9. Förändring i delegationsordningen gällande adoptionsärenden

SN-2019/39

Tjänsteskrivelse 2019-02-05
Förslag till delegationsordning 2019-02-07
Information om nya adoptionsregler från och med 1 september 2018

10. Anmälan av delegationsbeslut


Anmälnings- och informationsärenden cirkulerar under sammanträdet.
  • Senast uppdaterad 1 mar 2019