Till undermeny Karta Kontakt

Rådet för funktionshindersfrågor

  • Tid: onsdag 22 maj 2019, kl 09:40
  • Plats: Kommunhuset, Knivsta
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Linnéa Helén, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

Mötestid tillsammans med KPR

 

1. Presentationsrunda, nya medlemmar i råden

 

2. Vad händer med planen för krisberedskap?

Maria Lindbäck, beredskaps- och säkerhetssamordnare

 

3. På gång i kommunen

a. Ny systemlösning för återvinning,

Tomas Colm, Avfallschef

 

4. På gång i föreningarna

 

5. Äldredagen – förslag på innehåll 

 

6. Digital tillgänglighet/ Digitalt utanförskap

Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta

 

7. Hur ser den politiska majoriteten ut i nämnderna efter valet?

Peter Evansson

 

Öppnande, dagordning och minnesanteckningar från föregående möte

 

1. Uppföljning av tidigare behandlad fråga 

 

2. Genomgång av instruktionerna för rådet för funktionshindersfrågor samt rådets arbete

 

3. Genomgång av balanslista/ärendelista

 

4. Övriga frågor

5. Aktuellt i Knivsta kommun

 

6. Ekonomi

 

Välkomna!                

 

Peter Evansson, ordförande

  • Senast uppdaterad 3 jun 2019