Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 19 juni 2018, kl 13:15
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anita Karlsson, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1 Upprop

2 Justering 

3 Godkännande av dagordning

4 Information om månadens innovation gällande förenkling, effektivisering,
digitalisering eller ändamålsenlighet av verksamheten inom bygg- och miljökontoret
BMN-2018/70

5 Ekonomisk uppföljning 2018 
BMN-2018/4

6 Information om revidering av taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
BMN-2018/122

7 Information om servicemätningar - Nöjd Kund Index (NKI) och en kommunrapport
BMN-2018/123

8 Nor S:1, förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus 
BMK 2017-696 

9 Lagga-Lundby 1:7, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 
BMK 2018-172

10 Vrå 1:791, bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus och en komplementbyggnad  
BMK 2018-217

11 Åfors 1:2, förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus 
BMK 2018-129

12 Delegation till nämndens ordförande under sommaren 2018
BMN-2018/121

13 Information om tillsyn av avfall och kemikalier

14 Vassunda-Örby 1:18, strandskyddsdispens
2018-801 MI

15 Ledingehem 18:1, nedsättning av avgift
2017-753 MI

16 Deltagande vid utbildning: Knivsta där kunskap om framtiden bor – hur når vi dit?
BMN-2018/117

17 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden 

18 Anmälan av delegationsbeslut

 
  • Senast uppdaterad 29 jun 2018