Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 05 oktober 2017, kl 10:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen samt cirkulering av anmälningsärenden och delegationsbeslut.

 

Individärenden

4 - 30. *Sekretess* (Se separat kallelse)

 

Informationsärenden

31. Information om Bris region mitt och deras verksamhet

 

Muntlig information från regionombud på Bris region Mitt

 

32. Information om verksamhetssystem inom Vård och omsorg

 

Muntlig information från systemansvarig.

 

33. Information om upphandling av bemanning inom Vård och omsorg

 

Muntlig information från områdeschef utförare.

 

34. Ekonomisk uppföljning per sista augusti för socialnämnden 2017
SN-2017/4

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-09-18, § 82
Tjänsteskrivelse, 2017-09-28
Ekonomisk uppföljning per sista augusti för socialnämnden 2017

 

35. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för socialnämnden (per augusti) 2017
SN-2017/5

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-09-18, § 81
Tjänsteskrivelse, 2017-09-27
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för socialnämnden per augusti 2017

 

36. Socialnämndens handlingsplan för flyktingmottagande 2017-2018
SN-2017/226

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-09-18, § 79
Tjänsteskrivelse, 2017-10-02
Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans inom verksamhetsområdet flykting 2017-2018

 

37. Avveckling av Strandgården, en del av kommunens HVB-verksamhet för ensamkommande
SN-2017/220

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-09-18, § 80
Tjänsteskrivelse, 2017-09-29

 

38. Begäran om yttrande från revisorerna gällande granskning av verksamheten för barn och unga med psykisk ohälsa
SN-2017/144

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-09-18, § 83
Tjänsteskrivelse, 2017-09-26
Yttrandeförslag, 2017-09-26
Begäran om yttrande från Knivsta kommuns revisorer, 2017-06-12
Rapport: Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin, 2017-02-22

 

39. Ansökan om medel för Äldredag 18 oktober 2017
SN-2017/215

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-09-18, § 84
Tjänsteskrivelse, 2017-09-19
Ansökan från PRO Knivsta och Knivstaortens SPF, 2017-09-10

 

40. Avgift för dödsboanmälan
SN-2017/206

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-09-18, § 76
Tjänsteskrivelse, 2017-09-19

 

41. Anmälningsärenden och delegationsbeslut

 

Övriga anmälnings- och informationsärenden cirkulerar vid sammanträdet. Allmänna anmälnings- och informationsärenden (bilaga 1) och Individärenden (bilaga 2)

 

 

 

  • Senast uppdaterad 13 nov 2017