Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens extra sammanträde

  • Tid: måndag 18 september 2017, kl 15:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen.

 

Individärenden

 

4.Sekretess

 

5. Begäran om direktiv från kommunstyrelsen

 Handlingen innehåller:

Socialnämndens beslut 2017-09-11 § 255
Kommunstyrelsens beslut § 134
Tjänsteskrivelse, 2017-07-10
Kommunstyrelsens beslut § 142
Tjänsteskrivelse, 2017-07-11

  • Senast uppdaterad 20 sep 2017