Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 11 september 2017, kl 10:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen samt cirkulering av anmälningsärenden och delegationsbeslut.

 

Individärenden

4 - 24. *Sekretess* (Se separat kallelse)

 

Informationsärenden

 

25. Information om planeringen av nämndens Mål- och budgetdagar i september

Muntlig information från socialchef.

 

Beslutsärenden

 

26. Idéburet offentligt partnerskap Rådrum 
SN-2017/115

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-08-28, § 71, Ojusterat
Tjänsteskrivelse, 2017-08-21
Ansökan, 2017-05-08

 

27. Ekonomisk uppföljning per sista juli för socialnämnden 2017
SN-2017/4

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-08-28, § 72, Ojusterat
Tjänsteskrivelse, 2017-09-04
Ekonomisk uppföljning per sista juli för socialnämnden 2017, 2017-09-04

 

 

28. Uppföljning av Knivsta kommuns process för att nå ut/komma i kontakt med familjer i behov av stöd
SN-2017/84

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-08-28, § 60, Ojusterat
Tjänsteskrivelse, 2017-06-16;
Uppföljning av Knivsta kommuns process för att nå ut/komma i kontakt med familjer i behov av stöd, 2017-06-16

 

29. Uppföljning av väntetid särskilt boende 
SN-2017/107 

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-08-28, § 61, Ojusterat
Tjänsteskrivelse, 2017-06-12;
Uppföljning av väntetid särskilt boende, 2017-06-12 

 

30. Fördjupad uppföljning av enheten för socialpsykiatri i Knivsta kommun
SN-2016/271

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-08-28, § 62, Ojusterat
Tjänsteskrivelse, 2017-07-20;
Handlingsplan - Åtgärdspunkter avseende utförande av socialtjänst, 2017-05-08;
Handlingsplan - Åtgärdspunkter avseende hälso- och sjukvård, 2017-08-15

 

31. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och omsorg i Knivsta kommun för tertial 1, 2017
SN-2017/148

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-08-28, § 64, Ojusterat
Tjänsteskrivelse 2017-06-26,
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och omsorg i Knivsta kommun för tertial 1, 2017, 2017-06-26

 

32. Riktlinjer för mobila närvårdsteam i Knivsta kommun
SN-2017/149

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-08-28, § 65, Ojusterat
Tjänsteskrivelse 2017-07-24,
Riktlinjer för mobila närvårdsteam i Knivsta kommun

  

33. Riktlinje gällande avvikelsehantering inom kommunal hälso- och sjukvård
SN-2017/173

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-08-28, § 67, Ojusterat
Tjänsteskrivelse 2017-07-21
Riktlinje gällande avvikelsehantering inom kommunal hälso- och sjukvård

 

34. Drift av bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS vid Lyckåsen och Dadelvägen
SN-2017/151

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-08-28, § 68, Ojusterat
Tjänsteskrivelse, 2017-07-03

 

35. Drift av särskilt boende för äldre vid Vilhelms gård
SN-2017/152

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-08-28, § 69, Ojusterat
Tjänsteskrivelse, 2017-06-30

 

36. Sammanträdestider för socialnämnden 2018
SN-2017/118

 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-08-28, § 70, Ojusterat
Tjänsteskrivelse, 2017-05-15, reviderad 2017-08-31

 

37. Anmälningsärenden och delegationsbeslut

 

Övriga anmälnings- och informationsärenden cirkulerar vid sammanträdet. Allmänna anmälnings- och informationsärenden (bilaga 1) och Individärenden (bilaga 2)

  • Senast uppdaterad 6 okt 2017