Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 27 juli 2017, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen samt cirkulering av anmälningsärenden och delegationsbeslut.

 

Individärenden

4 - 27. *Sekretess* (Se separat kallelse)

 

28. Anmälningsärenden och delegationsbeslut

 

Övriga anmälnings- och informationsärenden cirkulerar vid sammanträdet.

 

  • Senast uppdaterad 28 jul 2017