Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 27 april 2017, kl 10:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen samt cirkulering av anmälningsärenden och delegationsbeslut.

 

Individärenden

4 - 26. *Sekretess* (Se separat kallelse)

 

Informationsärenden

 

27. Socialnämndens handlingsplan för flyktingmottagande 2017

 

Muntlig information från områdechef myndigheten.

 

28. Information om revidering av barnchecklistan

 

Muntlig information från folkhälsosamordnare.

   

29. Information om feriejobb

 

Muntlig information från områdeschef myndighet.

 

Beslutsärenden

 

30. Ekonomisk uppföljning per sista mars för socialnämnden 2017
SN-2017/4

 

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-06, § 36
Tjänsteskrivelse, 2017-04-25;
Ekonomisk uppföljning per sista mars för socialnämnden 2017 

 

31. Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018
SN-2017/104

 

Handlingen innehåller:
Tjänsteskrivelse, 2017-04-26;
Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018

 

32. Ansökan om bidrag från Bris region Mitt för år 2018
SN-2017/51

 

Handlingen innehåller:

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-06, § 33

Tjänsteskrivelse, 2017-03-30

Ansökan om bidrag 2018 från Bris Region Mitt

Bris Verksamhetsberättelse 2016

Bris Verksamhetsplan 2017

 

33. Fördjupad uppföljning av enheten för socialpsykiatri i Knivsta kommun
SN-2016/271

 

Handlingen innehåller:

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-06, § 34

Tjänsteskrivelse 2017-02-17;

Fördjupad uppföljning av enheten för socialpsykiatri i Knivsta kommun

 

34. Revidering av internkontrollplan avseende kvalitet för socialnämndens verksamheter 2017
SN-2016/202

 

Handlingen innehåller:

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-06, § 35

Tjänsteskrivelse 2017-03-09;

Internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2017, rev. 2017-03-09;

Tidplan för uppföljning av utförare i Knivsta kommun rev. 2017-03-09

 

35. Uppdrag från socialnämnden gällande Lyckträffens verksamhet
SN-2017/45               

 

Handlingen innehåller:

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-06, § 37

Tjänsteskrivelse, 2017-03-24

Uppdrag för Lyckträffen

 

36. Redovisning av synpunkter och klagomål inom vård och omsorg 2016
SN-2016/97

 

Handlingen innehåller:

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-06, § 38

Redovisning av synpunkter och klagomål inom SN:s verksamheter 2016, 2017-03-29

Tjänsteskrivelse, 2017-03-29

 

37. Ändring av sammanträdestid för socialnämnden i september
SN-2016/192

 

Handlingen innehåller:

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-06, § 40

Tjänsteskrivelse, 2017-04-19

 

38. Motion om kostnadsfria halkskydd till alla över 65 år
SN-2017/77

 

Handlingen innehåller:

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-06, § 39

Tjänsteskrivelse, 2017-04-06

Motion om kostnadsfria halkskydd till alla över 65 år, 2016-10-05

 

39. Förlängning av avtal med Förenade Care AB om drift av särskilt boende för äldre
SN-2017/94

 

Handlingen innehåller:

Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-06, § 32

Tjänsteskrivelse, 2017-04-10

 

40. Anmälningsärenden och delegationsbeslut

 

Övriga anmälnings- och informationsärenden cirkulerar vid sammanträdet.

 

 

  • Senast uppdaterad 12 maj 2017