Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 06 april 2017, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll


Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen samt cirkulering av anmälningsärenden och delegationsbeslut.

 

4. Individärende – handling delas ut på sammanträdet

 

5. Begäran om bokslutsreglering för delegerad hälso- och sjukvård för 2017
SN-2017/88

 

Handlingen innehåller:
Tjänsteskrivelse, 2017-04-03

 

6. Ekonomisk uppföljning per sista februari för socialnämnden 2017 (återremiss)
SN-2017/4

 

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämnden 2017-03-17, § 94
Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-03-02, § 26
Tjänsteskrivelse, 2017-03-15;
Tjänsteskrivelse, reviderad 2017-04-04
Ekonomisk uppföljning per sista februari för socialnämnden 2017

 

7. Val av personuppgiftsombud för socialnämnden
SN-2017/91

 

Handlingen innehåller:
Tjänsteskrivelse, 2017-03-31

 

8. Anmälningsärenden och delegationsbeslut

  • Senast uppdaterad 30 jan 2018