Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 16 februari 2017, kl 10:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen samt cirkulering av anmälningsärenden och delegationsbeslut.

 

Individärenden

*Sekretess* (Se separat kallelse)

 

22. Handlingsplan för socialnämndens verksamhetsplan 2017
SN-2017/22

 

Handlingen innehåller:
Handlingsplan för socialnämndens verksamhetsplan 2017, 2017-01-16

 Muntlig information från socialchef

 

23. Information om IVO:s inspektion av socialtjänsten
SN-2016/136

 

Handlingen innehåller:
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2017-02-09

Muntlig information från områdeschef

 

24. Information om bemanningsläget för sjuksköterskor

 

Muntlig information från områdeschef

 

25. Förlängning av överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård till 2017-12-31
SN-2017/23

 

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-02-02, § 6;

Tjänsteskrivelse, 2017-01-18;

Överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård 2014-2016

 

26. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och omsorg i Knivsta kommun för tertial 3, 2016
SN-2017/30

 

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-02-02, § 7;

Tjänsteskrivelse, 2017-01-26;

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och omsorg i Knivsta kommun för tertial 3, 2016

 

27. Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt
SN-2016/195

 

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-02-02, § 8;

Tjänsteskrivelse 2017-02-07;

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt

 

 

28. Uppföljning av upphandling och inköp inom socialnämndens verksamheter
SN-2017/24

 

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-02-02, § 9;

Tjänsteskrivelse, 2017-01-23;

Uppföljning av upphandling och inköp i socialnämndens verksamheter

 

29. Fördjupad uppföljning av enheten för råd och stöd i Knivsta kommun
SN-2016/270

 

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-02-02, § 10;

Tjänsteskrivelse, 2017-02-02;

Fördjupad uppföljning av Råd och stöd Knivsta kommun, 2017-01-24

 

30. Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet, socialnämndens verksamheter 2016
SN-2017/16

 

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-02-02, § 11;

Tjänsteskrivelse, 2017-01-11;

Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2016

 

31. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämnden för 2016
SN-2017/7

 

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-02-02, § 12;

Tjänsteskrivelse 2017-02-07;

Verksamhetsberättelse för socialnämnden 2016;

Årsbokslut för socialnämnden 2016

 

32. Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017
SN-2017/33

 

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-02-02, § 13;

Tjänsteskrivelse 2017-01-27

 

33. Uppdrag från socialnämnden gällande Lyckträffens verksamhet
SN-2017/45               

 

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-02-02, § 14;

Tjänsteskrivelse 2017-02-03

 

34. Anmälningsärenden och delegationsbeslut

  • Senast uppdaterad 13 mar 2017