Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 22 november 2016, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1       Upprop

 

2       Justering

  

3       Godkännande av dagordning

       

Miljö

 

 

4       Miljöprövningsdelegationens arbete och lagen om allmänna vattentjänster

5       Fråga från Kenneth Gunnar (KN.NU) om vilken status de enskilda avloppen i Västersjö har (de som ännu inte är anslutna till något av de två näten)
 

6       Vassunda-Örby 1:17, strandskyddsdispens, ersätta en mindre byggnad med ett något större hus

          2016-664 MI

7       Remiss VA-plan för Knivsta kommun

         BMN-2016/94

     

Bygglov

 

 

8       Kasby 3:9, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt en komplementbyggnad

         Förslag till beslut: bevilja

         BMK 2016-463

 

9       Oleda 3:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

         Förslag till beslut: positivt

         BMK 2016-687

 

10     Morby 15:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt en komplementbyggnad

         Förslag till beslut: positivt

         BMK 2016-705          

  

Övrigt

 

11     Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnd 2017

         BMN-2016/14

 

12     Sammanträdestider 2017 för bygg- och miljönämnden

         BMN-2016/103

   

13     Organisationsförändring för bygg- och miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret

 

14     Rapport från FSBS utbildningsdagar den 14-16 september i Gävle

         (FSBS=Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och byggnadsnämndsSekreterare)

          BMN-2016/73

 

15     Ekonomiska läget 2016 (rapporten mailas ut senare i veckan)

         BMN-2016/12

        

16     Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

         (en länk finns i mailet som hör till detta utskick)

  

17     Anmälningsärenden
        
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

 

18     Delegationsbeslut
        
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

 

 

  • Senast uppdaterad 17 jan 2017