Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 27 september 2016, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning1 Upprop

2 Justering 

3 Godkännande av dagordning

Bygglov

4. Vrå 1:65, ändring av avgift för bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus

Förslag till beslut: ändra avgiften

2016-440


5. Marma 1:7, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

Förslag till beslut: positivt

2016-581


6 Marma 1:8, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

Förslag till beslut: positivt

2016-524


7 Vassunda-Örby 1:26, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

Förslag till beslut: negativt

2016-526


8 Edeby 4:2, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

Förslag till beslut: ett positivt, ett negativt

2016-487


9 Vrå 1:98, förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus

Förslag till beslut: negativt

2016-483


10 Kasby 3:6, förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus

Förslag till beslut: positivt

2016-555


11 Lagga-Årby 1:6, förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus

Förslag till beslut: negativt

2016-191


12 Gredelby 7:85, olaga bygge verksamhet

Förslag till beslut: rättelseföreläggande

2016-616

Miljö


13 Nyckeltal till miljöenhetens kvalitetsredovisning

BMN-2016/88


14 Ekhamn 1:16, strandskyddsdispens, bastu/båthus samt uppläggning av mudder-massor

2016-521 MI15 Svar på remiss angående anmälan om muddring och rensning utanför stranden, Ekhamn 1:16 Utgår

2016-515 MI16 Delegation till ordföranden att svara på remiss om miljöbedömningar

BMN-2016/79


Övrigt


17 Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för bygg- och miljönämnden per augusti 2016

BMN-2016/13


18 Information om det genomförda kontrollområdet Rutiner för arbetsmiljöfrågor

BMN-2016/92


19 Information om ett elskåp som är placerat mitt på trottoaren på Tegelmästargatan


20 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

(en länk finns i mailet som hör till detta utskick)


Anmälningsärenden21 Anmälningsärenden
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)22 Delegationsbeslut
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)Tilläggsärenden

  • Senast uppdaterad 16 jan 2017