Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 30 augusti 2016, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1       Upprop

 

2       Justering

 

Förslag: ordföranden + Kenneth Gunnar, senast 2016-09-07

 

3       Godkännande av dagordning

 

 

Bygglov

 


4       Vrå 1:65, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och en komplementbyggnad

         Förslag till beslut: bevilja

         2016-440

 5       Lagga-Lundby 1:1, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt rivning av ett enbostadshus och tre komplementbyggnader

Förslag till beslut: bevilja

2016-509

 

6       Kasby 3:4, bygglov för nybyggnad av ett komplementbostadshus

         Förslag till beslut: bevilja

         2016-311


7       Vrå 1:150, bygglov för nybyggnad av skola

         Förslag till beslut: bevilja

         2016-408

 

8       Ekeby 2:21, förhandsbesked för två enbostadshus

         Förslag till beslut: positivt

         2016-417

 

9       Marma 5:1, förhandsbesked för två enbostadshus

         Förslag till beslut: positivt

         2016-415

        

10     Alsike 4:1, förhandsbesked för sju enbostadshus.

         Förslag till beslut: negativt

         2016-385

 

11     Särsta 3:43, åtgärdsföreläggande

         Förslag till beslut: föreläggande

         2015-492

 

12     Särsta 62:1, åtgärdsföreläggande

         Förslag till beslut: föreläggande

         2015-493

 

 

Miljö

 

 

13     Ny lagstiftning gällande enskilda avlopp              

        


14     Brunnby 3:1 och Brunnby 4:4, strandskyddsdispens, markkabel och kabelskåp

         2016-480 MI

 

15     Kvallsta 1:1, strandskyddstillsyn, uppsättande av vägbom

         2016-443 MI

  

Övrigt

 

15b   Revidering av delegationsordning för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämndens verksamheter

        BMN-2016/35

 

 

16a   Ekonomiska läget 2016 (rapporten mailas ut senare i veckan)

 

16b   Verksamhetens tankar inför målarbetet

        

17     Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

         (en länk finns i mailet som hör till detta utskick)

 

 

 

18     Anmälningsärenden
        
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

 

19     Delegationsbeslut
        
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

 

 

 

Tilläggsärenden


  • Senast uppdaterad 16 jan 2017