Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 21 juni 2016, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

1 Upprop

2 Justering 

Förslag: ordföranden och Björn Enskär, 2016-06-29 

3 Godkännande av dagordning

Övergripande

Information


4 Utvärdering av införandet av barnchecklista som bilaga i tjänsteskrivelser  

Beslutsärende

5 Kvalitetsredovisning för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämndens verksamheter 2014-2015
BMN-2016/16
 
Bygglov
 
Beslutsärenden


6 Morby 3:12, bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus
Förslag till beslut: bevilja
2015-186

7 Morby 3:35, bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus
Förslag till beslut: bevilja 
2015-185

8 Bodarna 4:3, bygglov för nybyggnad av ett klubbhus
Förslag till beslut: bevilja
2016-271

9 Ala s:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
2016-233

10 Vassunda-Örby 1:21, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
2016-377

11 Vassunda-Örby 1:26, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
2016-303

12 Vassunda-Örby 1:26, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
2016-254

13 Vrå 1:118, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
2014-329

14 Vrå 1:96 mfl, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
2016-211

15 Ängby 1:16, bygglov för ändrad användning, avgiften
Förslag till beslut: sätta ner avgiften
2015-727

16 Torslöt 3:4 (BMK 2016-249), delegation i sommar till ordföranden
Förslag till beslut: ge delegation 
BMN-2016/72
 
Miljö

Information


17 Uppföljning av händelsen med glykolutsläpp från kylanläggningen på kommunhuset

18 Zoonosutbildning

19 Sveriges miljömål

20 Statistik över överklagade beslut

20b Saneringsarbete på Habia Teknofluor AB

Övrigt

Beslutsärende


21 Deltagande vid FSBS utbildningsdagar 14–16 september och vid Miljödagarna 2017
(FSBS=Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och byggnadsnämndssekreterare)
BMN-2016/73

Information

22 Ekonomiska läget 2016 med prognos även för måluppfyllelse
Muntlig information på BMN
BMN-2016/12

23 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden 

Anmälningsärenden

24 Anmälningsärenden
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

25 Delegationsbeslut
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

Tilläggsärenden

 

  • Senast uppdaterad 9 jan 2017