Till undermeny Karta Kontakt

2016, politiska möten

Här finner du mötesdatum 2016 för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, nämnder och andra politiska organ i Knivsta kommun.

Publicering av möteshandlingar och protokoll

Möteshandlingar till Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, samhällsutvecklingsnämnden samt socialnämnden publiceras några dagar innan sammanträdet. Protokoll publiceras efter att det blivit justerat.

Handlingar och protokoll från tidigare års sammanträden finns under länken Arkiv, politiska möten.

Organjanfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
KF 109272515  282630 
KS18114252322 291924286
BMN191615192421 3027252215
SUN2529 416  22263712
SN14181728 228 1131715
UN 1215191714  641513
SMN  813   18 325 
RFH  1 17   20  6
KPR  1 17   20  6

Förklaring av förkortningar

KF
Kommunfullmäktige
KS
Kommunstyrelsen
BMN
Bygg- och miljönämnd
SUN
Samhällsutvecklingsnämnd
SN
Socialnämnd
UN
Utbildningsnämnd
SMN
Samverkansnämnd
RFH
Rådet för funktionshindersfrågor tidigare handikapprådet
KPR
Kommunens pensionärsråd

  • Senast uppdaterad 3 jan 2017