Till undermeny Karta Kontakt

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna. Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna. De kan därmed hämta in synpunkter i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendenas handläggning i aktuell nämnd/styrelse. Därigenom ges pensionärerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. 

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet. Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör pensionärer. 

Kommunstyrelsen får fortlöpande information om rådets arbete.

Kontakt:

Linnéa Helén

Sekreterare

018-347000 (växeln)

Kommunledningskontoret
Knivsta kommun

Ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet – KPR

  • Peter Evansson (S) ordförande
  • Lennart Lundberg (KNU) vice ordförande
  • Elvy Norberg (PRO)
  • Eva Karlsson (PRO)
  • Gerd Persson (SPF)
  • Maj-Lis Askebro (SPF)

 

    • Senast uppdaterad 4 nov 2019