Till undermeny Karta Kontakt

Rådgivande organ

Rådet för funktionshindersfrågor (handikapprådet) och pensionärsrådet inrättades av kommunstyrelsen år 2003. 

Kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (M) är ordförande i båda råden. Andre vice ordförande, Peter Evansson (S), är ersättare för honom.

Handikappföreningarna Funktionsrätt Knivsta (tidigare HSO) och de lokala pensionärsorganisationerna utser sina respektive representanter i råden.

  • Senast uppdaterad 27 jun 2018