Till undermeny Karta Kontakt

Valnämnd (VN)

Valnämndens roll i kommunen är att möjliggöra politiska val och vara lokal valmyndighet.

Nämnden ska se till att valen till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige görs på rätt sätt. Nämnden har också till uppgift att informera om hur valet och röstningen går till.

Vidare ansvarar nämnden för folkomröstningar som beslutats av riksdag eller kommunfullmäktige, samt valet till Europaparlamentet.  

Tolv valdistrikt

Knivsta kommun är från 2018 indelad i tolv valdistrikt. Valnämnden ansvarar för dessa och att organisationen med vallokaler och röstmottagare fungerar. 

Valår och mandattid

Mandattiden för riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige är fyra år. Senaste valet ägde rum 14 september 2014, och nästa val äger rum 9 september 2018. 

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Senaste valet ägde rum 25 maj 2014 och nästa val äger rum 2019. 

Extra val till riksdagen

Mellan ordinarie val kan extra val utlysas av regeringen. Extra val ska också hållas om riksdagen förkastar talmannens förslag till statsminister fyra gånger och ordinarie val inte ska hållas inom tre månader.

Extra val till kommun- och landstingsfullmäktige

Sedan 1 januari 2011 får kommun- och landstingsfullmäktige besluta om extra val till fullmäktige mellan ordinarie val (enligt 5 kap. 5a§ kommunallagen 1990:900). Vid extra val bestämmer landstings- eller kommunfullmäktige, efter samråd med den centrala valmyndigheten och länsstyrelsen, vilken dag som ska vara valdag.

Ledamöter

Susanne Jakobsson (M)
Ordförande

Bengt-Åke Andersson (KNU)
Vice ordförande

  • Senast uppdaterad 16 maj 2019