Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämnd (UN)

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden ansvarar också för vuxenutbildning inklusive särskild utbildning för vuxna, samt svenska för invandrare (SFI). Vidare ansvarar nämnden för fritidshem, pedagogisk omsorg, ungdomsverksamhet och kulturskola. 

Till nämndens övriga uppgifter hör att avge yttranden i ärenden rörande namnsättning på gator, torg och andra allmänna platser, i de ärenden som berör nämndens verksamhetsområde.

Öppna möten

Utbildningsnämnden sammanträder tio gånger per år. Mötena som är förlagda till Knivsta kommunhus är öppna för allmänheten. Handlingar och protokoll finns att läsa vid Kontaktcenter i kommunhuset samt på denna webbplats.

Nämndens ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige. Under utbildningsnämnden finns Utbildningskontoret som utgör nämndens förvaltning, tillsammans med delar av Fritid- och kulturkontoret. 

Kontaktinformation:

 

BengtIvar Fransson

Bengt-Ivar Fransson (M)
Ordförande

Maria Fornemo

Maria Fornemo (V)
1:e vice ordförande

Anna Koskela Lunden

Anna Koskela-Lundén (L)
2:e vice ordförande

  • Senast uppdaterad 16 maj 2019