Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämnd (SUN)

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för övergripande samhälls- och teknisk planering, trafikplanering samt exploatering. Nämnden tar också fram förslag till detaljplaner som ska beslutas av kommunfullmäktige. Övergripande ska nämndens arbete främja kommunens utveckling vad gäller livskvalitet, hållbart resande och god miljö.

Öppna möten

Samhällsbyggnadsnämnden har möten inplanerade varje månad under året utom juli. Mötena är förlagda till Knivsta kommunhus och öppna för allmänheten. Handlingar och protokoll finns att läsa vid Kontaktcenter i kommunhuset samt på denna webbplats.

Nämndens ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige. Under samhällsutvecklingsnämnden finns Samhällsbyggnadskontoret som är nämndens förvaltning.

Kontaktinformation:

Thor Vrelid

Thor Övrelid (M)
Ordförande

Jacob Risberg

Jacob Risberg (MP)
1:e vice ordförande

Mikael Rye Danjelsen

Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
2:e vie ordförande

  • Senast uppdaterad 16 maj 2019