Till undermeny Karta Kontakt

Överförmyndarnämnd

Knivsta kommun har i samverkan med övriga kommuner i länet, inrättat en gemensam överförmyndarnämnd. Sammanträdena sker i Uppsala.
Knivsta har en ledamot- och en ersättarplats i nämnden.

Överförmyndarnämnden skall, under länsstyrelsens tillsyn, utöva kontroll över förmyndare, gode mäns och förvaltares förvaltning. Nämndens kontrollerande funktion sker i första hand genom årsredovisningar. Där kontrolleras att den enskildes tillgångar används på ett för denne bästa nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns.

Handlingarna hos nämnden rör enskilda personer och omfattas av offentlighets- och sekretesslagens och personuppgiftslagens bestämmelser. Kallelser och protokoll publiceras inte på hemsidan.

Kontaktinformation:

Ledamot
Birgitta Ljungberg Jansson (C)
Birgitta.ljungberg-jansson@knivsta.se

Ersättare
Anna Koskela Lundén (L)
anna-mari.koskela@knivsta.se

 

  • Senast uppdaterad 16 maj 2019