Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämnd (BMN)

Bygg- och miljönämnden anvarar för arbetet med bygglov och andra byggtillstånd samt kart-, mät- och GIS-verksamhet. I Knivsta beslutar nämnden även i frågor som rör miljö- och hälsoskydd. Det kan gälla tillstånd för avloppsanläggningar, tillsyn av livsmedelshantering och offentliga lokaler.

Handlingar och protokoll finns att läsa vid Kontaktcenter i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18.

Bygg- och miljönämndens ledamöter  och ersättare utses av kommunfullmäktige. Under bygg- och miljönämnden finns Bygg- och miljökontoret som är nämndens förvaltning.

Kontaktinformation:

Claes Litsner

Claes Litsner (S)
Ordförande

Bild saknas

Ann-Charlotte Fransson (M)
1:e vice ordförande

Ivan Krezic

Ivan Krezić (KNU)
2:e vice ordförande

  • Senast uppdaterad 16 maj 2019