Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktige, ersättare

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens "riksdag". De förtroendevalda i KF har det yttersta ansvaret för kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget och den kommunala skattesatsen. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och revisionen.

Kommunfullmäktige har 31 ordinarie ledamöter, och 21 ersättare.

Kontaktinformation till ersättare:

 

  • Senast uppdaterad 26 okt 2018